Wanneer bevallen

Aan het begin van je zwangerschap is je uitgerekende datum berekend. Deze is nodig om je uitgerekende periode te weten. Je mag drie weken, dus vanaf 37 weken, voor je uitgerekende datum gaan bevallen. Mocht je vroeger gaan bevallen dan is dit een medische indicatie en moeten wij de zorg overdragen aan de gynaecoloog en moet je in het ziekenhuis bevallen. Na de 37 weken mag je bij ons bevallen en op de plaats van jouw voorkeur, thuis of het ziekenhuis.
De kans dat je op je uitgerekende datum ook echt bevalt is maar 5%. Bij een eerste kindje zien we iets vaker dat je overtijd gaat. Dit kan geen kwaad. Je mag tot maximaal 2 weken over je uitgerekende datum, overtijd. Uit onderzoek is gebleken dat de functie van de placenta na de 42 weken minder gaat worden. Dit is dan ook de reden dat we vanaf 41 weken een actief beleid gaan voeren om de bevalling op gang te krijgen.


Strippen
Je kan er voor kiezen om bij 41 weken (eerste bevalling) of bij 40 weken (eerder al eens bevallen) een inwendig onderzoek te laten doen door ons. Hierbij zullen wij je baarmoedermond beoordelen net als we tijdens de bevalling doen. We voelen of deze al klaar is voor een bevalling of nog niet. Als je baarmoedermond er klaar voor is, dit noemen we rijp zijn, en je hebt al minimaal 1 cm ontsluiting dan kunnen we strippen. Dit houdt in dat we met 1 vinger in de baarmoedermond de vliezen aan de binnenkant van de baarmoedermond een beetje los woelen. Hier komt een prikkel bij vrij die het lichaam kan helpen om te gaan starten met bevallen. Hierna hoop je dat dit het laatste zetje voor je lichaam is en je ergens binnen 24 uur gaat starten. Start je na deze tijd, dan is het niet meer van het strippen geweest. De kans op slagen is ongeveer 40-50%.

Uit onderzoek is gebleken dat strippen voor de 41 weken weinig zin heeft wanneer je nog niet eerder eens bevallen bent. Je lichaam is er dan vaak nog niet klaar voor en ervaar je er meer nadelen dn voordelen van.

Strippen is niet gevaarlijk voor je kindje. De enige nadelen die aan het onderzoek zitten zijn veel harde buiken of voorwee?n hebben zonder dat je gaat bevallen en hierdoor een slecht nachtrust of een beetje bloedverlies door de aanraking van je baarmoedermond. Natuurlijk zorgen die voorwee?n er wel weer voor dat je baarmoedermond rijper wordt.

Wanneer je geen ontsluiting hebt of je baarmoedermond voelt niet rijp genoeg aan, dan zullen we je niet kunnen strippen en moeten we nog een paar dagen afwachten. Soms kunnen we het dan 2-3 dagen later nogmaals proberen. Ook als we wel hebben kunnen strippen, maar je bevalt nog niet, kunnen we het na 2-3 dagen nogmaals herhalen. Dit is natuurlijk je eigen beslissing.

 


Overtijdcontrole
Wanneer je over de 41 weken gaat dan kunnen we proberen je te helpen door middel van het strippen. Wanneer dit geen effect heeft op jou of wanneer het nog niet kan door een onrijpe baarmoedermond dan gaan we een overtijdcontrole afspreken in het ziekenhuis.

Deze afspraak maken we rond 41+0 weken, afhankelijk van hoe het weekend valt en wat je natuurlijk zelf wilt. Tijdens deze controle wordt er een hartfilmpje (CTG) van de baby gemaakt door middel van 2 banden om je buik. Hierbij wordt de hartslag en eventuele voorwee?n geregistreerd voor een half uur. Zo kan de conditie van je kindje beoordeeld worden. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid vruchtwater en zal er dmv inwendig onderzoek bepaald worden of je baarmoedermond al rijp is voor de bevalling. Als geconcludeerd wordt dat alles er goed uitziet wordt de keuze aan jullie gegeven om af te wachten of om in te leiden. Afhankelijk hiervan wordt de dag van inleiding afgesproken, aangezien we adviseren om niet over de 42 weken zwangerschapsweken te gaan. Wanneer je ingeleid wordt dan is dit een medische indicatie en wordt de zorg van ons overgenomen. De verloskundige uit het ziekenhuis (staat onder leiding van de gynaecoloog) zal je dan begeleiden.