Beroepsgeheim en gebruik gegevens

Wij hebben een beroepsgeheim en zullen dus nooit zonder jouw toestemming anderen informatie over je verstrekken. Alle gegevens die door ons verzameld worden in de loop van je zwangerschap, bevalling en kraambed, worden 15 jaar opgeslagen (al dan niet geautomatiseerd) en beveiligd bewaard.

Deze gegevens worden vooral bewaard om ze weer te kunnen gebruiken bij een eventuele volgende zwangerschap. Ook kunnen ze gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek door ??n of meer verloskundigen van onze praktijk.

Daarnaast kunnen ze gebruikt worden door derden (verloskundigen, gynaecologen) met het doel kwaliteit van de verloskundige zorg te kunnen beoordelen en ? waar mogelijk ? te verbeteren. Om dezelfde reden worden je gegevens ook aan de Landelijke Verloskundige Registratie en Audit geleverd. In deze gevallen worden de gegevens altijd anoniem gemaakt. Dit wil zeggen dat op geen enkele manier is na te gaan van wie de specifieke gegevens zijn. Wij doen dit om je privacy en ook die van de verloskundigen in deze praktijk te beschermen.

Als je er bezwaar tegen hebt, dat je gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, registratie en audit worden gebruikt, vragen wij je dit bij ons te melden. Wij zullen je gegevens dan alleen opslaan en bewaren voor onze eventuele zorg aan jou en niet als materiaal voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, registratie en audit.