Eerste controle

Wat moet je meenemen?

 • Verzekeringspas en legitimatie;
 • Informatie over eventuele vorige zwangerschap(pen) en bevalling wanneer je nog niet bij ons bekend bent;
 • Als je het weet, de eerste dag van je laatste menstruatie

Het gesprek  
De eerste controle duurt ongeveer 60 minuten. Tijdens de controle gaan we veel aan je vragen en in het computersysteem zetten. Al deze vragen zijn erop gericht om een zo goed mogelijk beeld te vormen van jou leef- en gezondheidssituatie om zo onze zorg volledig te kunnen laten aansluiten op jouw behoeften. Ook kunnen we direct risico’s voor de zwangerschap of bevalling signaleren en hierop actie ondernemen door middel van onderzoek in te zetten of adviezen te geven. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

 • Jouw persoonsgegevens;
 • Persoonsgegevens van de vader;
 • Medische gegevens, o.a. gewicht, lengte, operaties, ziektes, allergieën enz. Ook willen we graag weten of je de waterpokken hebt gehad en of je zelf bent ingeënt;
 • Familie gegevens; Zijn er aangeboren (erfelijke) afwijkingen bij ouders of broers/zussen? (vraag dit evt alvast na);
 • Voorgeschiedenis van eventuele zwangerschappen en bevallingen;
 • Leefstijl, dieet, voedingsgewoonten, maar ook roken, alcohol en/of drugsgebruik;
 • Gegevens van je menstruatiecyclus.

Na al deze gegevens te hebben verzameld, kunnen we je direct vertellen of er op dat moment al iets is wat een eventueel risico kan vormen. Ook kan het zijn dat er aan de hand van de gegevens later in de zwangerschap extra onderzoek zal worden gedaan, zoals bijv. een suikertest of een groei echo. Dit zullen we je dan ook direct laten weten. Iedere zwangere waarbij er bijzonderheden naar voren komen tijdens het eerste gesprek, bespreken wij met een van de gynaecologen van het Dirksland ziekenhuis. Samen komen wij tot een zorgpad wat specifiek voor jou geldt. Zo krijg je de juiste en aangepaste zorg die nodig is. Het kan ook dus voorkomen dat je zowel bij ons als bij de gynaecoloog (gedeeltelijk) onder controle loopt. 


1e echo


Naar aanleiding van de eerste dag van je laatste menstruatie kun we uitrekenen hoever je ongeveer zwanger bent. Zo hebben we een indicatie van wat we kunnen verwachten bij de echo. Omdat de eerste echo vroeg in de zwangerschap is en je baarmoeder nog achter je schaambot ligt tot 12 weken, kan het zijn dat we het niet goed kunnen beoordelen door je buik heen. We proberen altijd eerst via je buik te kijken (lukt ook vaak), maar mocht dit geen duidelijk beeld geven dan kan het zijn dat we een vaginale echo moeten maken. De vaginale echokop is een dun staafje (1,5-2cm breed) wat we voorzichtig je vagina inbrengen, niet verder dan een vingerlengte. Dit onderzoek is voor bijna alle vrouwen pijnvrij. Doordat je dichter bij de zwangerschap kunt komen is het beeld veel duidelijker.

Tijdens deze echo kijken we naar je baarmoeder en wat daarin gebeurd. We kunnen vaststellen of er een zwangerschap is, of het één of meerdere vruchtjes zijn en of het hartje klopt. Vanaf 6 weken start het hartje met kloppen. Ook meten we de lengte van het vruchtje van kruin tot stuit. Hiermee kunnen we zien hoe lang je precies zwanger bent en dus een uitgerekende datum vaststellen.

Een kloppend hartje geeft geen garantie op het niet krijgen van een miskraam, dit kunnen we niet zien of voorspellen. Wanneer er uit de echo blijkt dat je nog geen 10-11 weken zwanger bent of verder, dan wordt er een herhalingsecho ingepland. De termijnecho. Wanneer je wel voorbij de 10-11 weken blijkt te zijn, dan is dit de termijnecho. (Zie dit niet als teleurstelling voor het niet krijgen van een herhalingsecho, want wij doen standaard bij iedereen tijdens de 2e controle nog een keer kijken met de echo als service).

De termijnecho moet worden uitgevoerd tussen de 10-12 weken. Alle kinderen groeien tot 12 weken in dezelfde snelheid en daardoor kan de precieze termijn van de zwangerschap dan goed vastgesteld worden. Het kan dus zijn dat je zwangerschapsduur en uitgerekende datum dus nog veranderd tijdens de termijnecho. Daarna staat de uitgerekende datum vast en wordt deze niet meer aangepast. Natuurlijk krijg je aan het einde van het echo onderzoek een eerste foto mee van je kindje!


Bloedonderzoek

Bij iedere zwangere vindt aan het begin van de zwangerschap bloedonderzoek plaats voor het bepalen van je bloedgroep, de rhesusfactor, irregulaire antistoffen, hepatitis B, lues (syfilis), HIV en je hemoglobine (Hb) gehalte (ijzergehalte) om te zien of je bloedarmoede hebt. Wij controleren ook het bloedsuikergehalte en je vitamine D en B12 status.

Rhesusfactor: Het laboratorium bepaalt je Rhesus D-bloedgroep. Je kan Rhesus D-positief of Rhesus D-negatief zijn. Van alle zwangere vrouwen is 85% Rhesus D-positief en 15% Rhesus D-negatief. Wanneer je Rhesus D-negatief kan het zijn dat dit verschilt van je kind, wanneer deze D-positief is. Het positief zijn betekend dat je al antistoffen hebt. Dit kan in theorie dus botsen en gaat jouw immuunsysteem antistoffen hiertegen aanmaken. Dit kan geen kwaad voor een eerste zwangerschap, maar kan wel gevolgen hebben voor een eventuele volgende zwangerschap. Om deze gevolgen te voorkomen prikken wij bij 27 weken zwangerschap nogmaals bloed bij en wordt hieruit bepaald of je kind Rhesus D-positief of D-negatief is. Wanneer je kind D-positief is, zal je bij 30 weken en na de bevalling een prik krijgen met anti D. Dit zorgt ervoor dat je geen antistoffen aan gaat maken in je lichaam en het dus veilig blijft voor een volgende zwangerschap. Wanneer je kind ook D-negatief is hoeft er geen prik gegeven te worden, want er kan geen botsing optreden.   Het laboratorium bepaalt ook je Rhesus c-bloedgroep. Je kan Rhesus c-positief of Rhesus c-negatief zijn. Van alle zwangere vrouwen is 82% Rhesus c-positief en 18% Rhesus c-negatief. Bij Rhesus c-negatief geldt hetzelfde als bij D-negatief. Omdat er dus verschil kan zijn met je kind wordt dit bij 27 weken zwangerschap bepaald. Voor Rhesus c-negatieve vrouwen bestaat er geen prik met anti c. Bij beide Rhesus factoren wordt er tijdens het bloedonderzoek bij 27 weken zwangerschap ook direct getest of je misschien al een botsing hebt gehad met het bloed van je kindje. Dit blijkt dan uit antistoffen die jij aanmaakt. Mocht dit het geval zijn, dan wordt er een vervolg bloedonderzoek uitgevoerd en eventuele extra controles op de groei met de echo. Dit komt gelukkig maar weinig voor. De uitslagen van het bloedonderzoek hebben wij binnen 1 week binnen op de praktijk. Wanneer er bijzonderheden zijn waar direct iets meegedaan moet worden, dan nemen we contact met je op. Anders hoor je de uitslagen bij de volgende controle.


Lichamelijk onderzoek
We zullen je gewicht en lengte noteren bij de eerste controle, dit is om je BMI te kunnen bereken. Verder meten we iedere controle je bloeddruk. Deze kan in de eerste helft van de zwangerschap iets zakken en in de tweede helft weer stijgen. Pas na 12 weken zwangerschap gaat je baarmoeder achter je schaambotje vandaan komen. Na deze tijd zullen we bij iedere controle de hoogte van je baarmoeder voelen aan je buik, om te kunnen beoordelen of je baarmoeder en daarmee het kind goed groeit.


Aanvullend onderzoek
Als zwangere vrouw heb je in Nederland de mogelijkheid om in het eerste trimester van de zwangerschap onderzoek te doen (screenen) naar kans op het krijgen van een kindje met downsyndroom (trisomie 21), patausyndroom (trisomie 13) en edwardssyndroom (trisomie 18). Ook kun je laten onderzoeken of je kindje misschien een open ruggetje of schedel heeft, of een andere aangeboren lichamelijke aandoening. Dit is het structureel echoscopisch onderzoek op lichamelijke afwijkingen (de 20 weken echo/ SEO). Deze onderzoeken kunnen je misschien geruststellen over de gezondheid van het kind, maar ze kunnen je ook ongerust maken en je voor moeilijke keuzes stellen. Je bepaalt zelf of je de onderzoeken wilt en of je daarna eventueel nog vervolgonderzoek wilt laten doen mocht er een afwijking gevonden worden. Tijdens de eerste controle zullen we vragen of je informatie wilt ontvangen over deze onderzoeken. Wanneer je meer wilt weten zullen we je uitleggen wat de onderzoeken inhouden en eventueel inplannen als je hier gebruik van wilt maken.

Klik hier voor meer informatie over prenatale screening.

Download hier de folder over de screening op down-, edwards- en patausyndroom.

NIPT
Per 1 april 2017 is de NIPT een vrije keuze test.

De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een nieuwe test, waarbij bloed van de zwangere wordt afgenomen en onderzocht in een laboratorium. In het bloed van de moeder is ook DNA (erfelijk materiaal) van de placenta aanwezig. Met de NIPT kan dit DNA worden onderzocht op trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) en trisomie 13 (patausyndroom). De NIPT biedt geen 100% zekerheid. aantonen:

De uitslag van de NIPT kan afwijkend of niet-afwijkend zijn. Bij een afwijkende uitslag van de NIPT zijn er sterke aanwijzingen dat het ongeboren kind een trisomie 21, 18 of 13 heeft. Echter, bij een afwijkende uitslag kan het voorkomen dat het kind toch geen trisomie heeft. Daarom is bij een afwijkende uitslag, om zekerheid te krijgen, een vlokkentest of vruchtwaterpunctie nodig als bevestiging van de NIPT uitslag.

De meeste uitslagen zijn niet-afwijkend. Bij een niet-afwijkende uitslag is de kans dat het kind toch een trisomie heeft zo klein (kleiner dan 1 op 1000) dat een vervolgtest niet geadviseerd wordt. Als zwangere vrouwen met een verhoogde kans op een trisomie de NIPT laten doen en de uitslag is niet-afwijkend, is een vlokkentest of vruchtwaterpunctie niet meer nodig.

NIPT heeft als voordeel dat bij de meeste zwangere vrouwen met een verhoogde kans op een kind met een trisomie 21, 18 of 13 na de combinatietest of vanwege een andere medische reden, geen vervolgonderzoek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) meer nodig is als de uitslag van de NIPT niet-afwijkend is. Daardoor kunnen die vrouwen de kans op een miskraam vermijden. De kans op een miskraam bij een vlokkentest of vruchtwaterpunctie is 3 tot 5 op de 1000 testen. 

Nevenbevindingen   Wanneer je voor de NIPT kiest krijg je de keuze of je de test met of zonder nevenbevingen wilt laten uitvoeren. Zonder nevenbevindigen betekend het dat er alleen gekeken wordt naar Trisomie 21,13,18.   Met nevenbevindingen betekend het dat er gekeken wordt naar alle chromosomen, behalve de geslachtschromosomen. Hierbij wordt er gekeken naar grote afwijkingen van de chromosomen. Er kunnen drie verschillende soorten nevenbevindigen gevonden worden:

 1. Chromosoomafwijking bij het kind
 2. Chromosoomafwijking in de moederkoek
 3. Afwijking bij de zwangere zelf

Klik hier voor meer informatie over nevenbevindingen bij NIPT

Combinatietest

De combinatietest bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:

 1. Een bloedonderzoek bij de zwangere in de periode van 9 tot 14 weken van de zwangerschap. Het laboratorium onderzoekt het bloed.
 2. Een nekplooimeting met een echo bij het kind in de periode van 11 tot 14 weken zwangerschap. Alle kinderen hebben een dun vochtlaagje onder de huid in de nek: de nekplooi. Hoe dikker de nekplooi, hoe groter de kans is dat het kind down-, edwards- of patausyndroom heeft.

De combinatietest berekent de kans dat uw kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. Het onderzoek geeft dus geen zekerheid. Bij een verhoogde kans op een kind met down-, edwards- of patausyndroom kunt u kiezen wel of geen vervolgonderzoek te doen. Bij dit vervolgonderzoek is met zekerheid vast te stellen of uw kind een van deze aandoeningen heeft of niet. Als de kans op een kind met down-, edwards- of patausyndroom kleiner is dan 1 op 200 (bijvoorbeeld 1 op 1.000), heeft u geen vervolgonderzoek nodig. Zekerheid krijgt u niet. Er is dus een kleine kans dat uw kind toch down-, edwards- of patausyndroom heeft.

Klik hier voor meer informatie over de combinatietest